پروژه پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

پروژه پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی پروژه پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 359 KB

تعداد صفحات : 356

بازدیدها : 1029

برچسبها : برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ

مبلغ : 7500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه برنامه ریزی آموزشی - رشته علوم تربیتی (3 واحد) کارشناسی ارشد از کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ

برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی (3 واحد) کارشناسی ارشد

پروژه پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

انتشارات: سمت

تألیف: دکتر فریده مشایخ

هدف کلی درس آشنایی با برنامه ریزی آموزشی

بخشهایی از متن

بخش اول : چالش های نو در برنامه ریزی آموزشی

فصل اول : تحلیل های بخش آموزش و توسعه منابع انسانی

اهداف تحلیل های بخش آموزش و پرورش و منابع انسانی

دارای سه هدف است:

1- استقرار پایگاه اطلاعاتی و الگوی روش شناسی برای بهبود برنامه ریزی توسعه منابع انسانی به صورتی نظام یافته و

2- مشخص نمودن زمینه های نیازمند به تغییر در نظام آموزشی و تعیین محدودیت ها و امکانات و

3- تعیین زمینه های مناسب برای ایجاد تغییر با امکانات موجود

حوزه های آموزش و منابع انسانی

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

تربیت معلم

آموزش عالی

آموزش غیر رسمی یا مداوم

کارآموزی ها

...

فصل دوم گسترش آموزش و نقش پژوهش های آموزشی در سیاست گذاری و تصمیم گیری

دلایل اجرای تحلیل های بخشی برنامه ریزان

الف- ایجاد نوعی پویایی و تداوم منطقی در تصمیم گیری ها

ب- چگونگی اجرای آن ها در نظام آموزشی

عملکرد برنامه ریزان آموزشی

از اواسط دهه 1970 عملکرد ضعیف برنامه ریزان آموزشی در جهت یابی های استراتژیک بلند مدت به ویژه در کشور های فاقد شتاب سیاسی مورد توجه واقع شده است.

پیچیدگی توسعه آموزش

روند گسترش آموزش موجود نشان می دهد که توسعه آموزش امر پیچیده ای است و در آینده بیش از پیش نیازمند پیوند نزدیک بین پژوهش، تصمیم گیری و اجرا خواهد بود.

بازبینی در اطلاعات

کیفیت و نوع اطلاعاتی که در باره توسعه آموزش (رشد کمی و کیفی) در اختیار برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار می گیرد باید بازبینی شود.

تحقق عدالت اجتماعی

رشد کمی آموزش و پرورش (افزایش نرخ ثبت نام گروه های واجب التعلیم) شانس دستیابی برابر را افزایش داده اما، افت بالای تحصیلی (12 تا 25 درصد) در دانش آموزان ابتدایی متعلق به اقشار آسیب پذیر حکایت از عدم دستیابی این گروه به مهارت های پایه زبان مادری دارد.

فصل سوم برنامه ریزی بر اساس توسعه انسانی

تعریف توسعه انسانی

در نخستین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1990، توسعه انسانی به عنوان فرایند گسترش دامنه گزینش انسان ها تعریف شده است.

فقر توسعه انسانی

عبارت است از محروم سازی افراد از امکانات انتخاب و فرصت های دستیابی به بهزیستی

نشانگر های توسعه انسانی

همزمان با طرح مفهوم توسعه انسانی، وسیله ای به نام نشانگر توسعه انسانی نیز طرح شده است که شامل سه متغیر امید به زندگی، سطح آموزش و سطح زندگی است.

نتایج فساد در چارچوب نهاد های دولتی

1- ثروتمند تر شدن ثروتمندان (پرداخت رشوه برای خارج کرذدن از روند طبیعی)

2- ممانعت از تصمیم گیری و سیاستگذاری های صحیح و سودمند در جهت فقر زدایی و غنای بیش تر تشکیلات سودآور

3- تضعیف نهاد های دولتی و ممانعت از مبارزه صحیح و پایدار بافقر

عناوین اصلی پروژه

بخش اول : چالش های نو در برنامه ریزی آموزشی

فصل اول : تحلیل های بخش آموزش و توسعه منابع انسانی

فصل دوم گسترش آموزش و نقش پژوهش های آموزشی در سیاست گذاری و تصمیم گیری

فصل سوم برنامه ریزی بر اساس توسعه انسانی

فصل چهارم برنامه ریزی کیفیت آموزش و سطوح تصمیم گیری

فصل پنجم نظام اطلاعاتی مدیریت کارآیی محور

فصل ششم برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

بخش دوم برنامه ریزی توسعه آموزشی در مقیاس کلان

فصل هفتم تصویرگری آنچه می تواند باشد: وضعیت مطلوب

فصل هشتم تصویرگری آنچه هست : وضعیت موجود

فصل نهم نیاز سنجی

فصل دهم هدف های آموزشی: نتایج یا مقصد

فصل یازدهم نشانگر های آموزشی

بخش سوم برنامه ریزی توسعه آموزش در مقیاس خرد

فصل دوازدهم دگرگونی عرضه و تقاضا برای آموزش

فصل سیزدهم مدیریت مدرسه محور (عنوان فصل در فایل افتاده است)

فصل چهاردهم برنامه ریزی محل استقرار مدرسه: نقشه مدارس

فصل پانزدهم برنامه ریزی برای پیشگیری از شکست دانش آموزان در مدرسه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید