پایان نامه بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

پایان نامه بررسی شیوه های  مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد پایان نامه بررسی شیوه های  مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

دسته : خبرنگاری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1498 KB

تعداد صفحات : 134

بازدیدها : 817

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

بررسی شیوه های  مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

چکیده : 

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع  رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد كه موفقیت یا عدم موفقیت در این راه  به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی  كه ما متولی ان هستیم می انجامد.  برای افزایش بهره وری و تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستیابی به اهداف را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد.  این پژوهش  در پی پاسخ به سئوالاتی است كه بداند  روشهای موثر اطلا ع رسانی  در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟  برای دستیابی به اهداف تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه  با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشتركین  جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار  SPSS   نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید  مشتركین  مورد مطالعه پژوهش شامل كلیه مشتركان تلفن ساكن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

 با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های  موثر جهت كسب اطلاعات مشتركین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام كوتاه،  قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شركت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب كه سامان­دهی چرخة اطلاع رسانی  مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت  فعلی را با صرفِ وقت و هزینة كمتری ممكن خواهد ساخت، به ارایة پیشنهادهایی برای بهبود كیفیت اطلاع رسانی به مشتركین برای غلبه بر موانع موجود  پرداخته است.

فصل اول

(كلیات تحقیق)

موضوع تحقیق :   

 بی شك میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در كیفیت كاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور كامل توجه كنیم دو وجه این كیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع یابی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینكه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشكلات و حل مسائل مختلف كمك بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم كه مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع یابی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شركتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند كه جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند كه شیوه های  مناسب هر نوع اطلاع رسانی كدام است و نیز طریقه رساندن پیام  به مخاطبین كدام است.

شركت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یك شركت خدماتی با خدمات فراوانی كه به مشتركین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شركت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبكه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد كه خود مستلزم آگاهی مردم و مخاطبین شركت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امكان پذیر نیست بنابراین شركت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در  واقع مجاری اطلاع یابی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص كردن سطح اطلاع مشتركین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شركت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اهداف بلند توسعه خود از آن یاری جوید.    

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یك طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تكنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شركت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است كه عدم اطلاع مشتركین از این خدمات و امكانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امكانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی كامل به استفاده از آن می باشد كه خود لزوم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می كند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشتركین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است كه تعداد كثیری از مشتركین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی كامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه كه هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب كرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال كه نحوه اطلاع یابی آنها از خدمات چه كانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است.  » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)


ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشتركان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت راهكارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اهداف شركت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امكانات .

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

-‌ كاهش شكایات مشتركین از موضوع عدم اطلاع رسانی

-‌ ارایه خدمات مطلوبتر به مشتركین

-‌ شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشتركین

فرضیه ها:

1- میان جنس  و استفاده ازروش  تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد  رابطه معنی داری وجود دارد.

2- میان سن  و استفاده از روش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد  رابطه معنی داری وجود دارد.

3- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شركت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات  رابطه معنی داری وجود دارد.

4- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان استفاده  شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین میزان استفاده  از تلفن گویای 135 روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

7- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع یابی از خدمات  شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع یابی از خدمات  شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

9- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

10- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

11- بین میزان استفاده ازپیامک های  تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

12- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید