جذام

جذام
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 8

حجم فایل (به کیلوبایت) : 14

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1000 تومان

خرید و دانلود

تاریخچه و کلیات : 

    Øعامل بیماری : مایکو باکتریوم لپرا

    Øبیماری مزمن باکتریایی پوست و اعصاب محیطی

    Øگرفتاری راههای تنفس فوقانی در نوع لپروماتوز

    Øانواع :

    Ø 1- جذام لپروماتوز

    Ø 2- جذام توبرکولوئید

    Øاشکال بینابینی(INDETERMINED)

    Øاشکال نامشخص(  BORDERLHNE)

تعریف سازمان جهانی بهداشت :
یک مورد جذام عبارت است از شخصی که دچار ضایعات هایپو پیگمانته یا قرمز با فقدان قطعی حس ، درگیری اعصاب محیطی ، بصورت ضخیم شدن واضح و از دست دادن حس و اسمیر پوستی مثبت از نظر باسیلهای اسید فاست بصورت منفرد یا مجموعه ای از این تغییرات باشد .