صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا
رشته تحصیلی : بازاریابی و امور مالی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 60

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا

نظر اجمالی

مقدمه

ساختار صنعت

محصولات سرمایه گذاری دو طرفه

شبكه توزیع

سامان دهی ( مقررات قراردادی ) و نظارت

پیشرفتهای اخیر ( تازه)

ضمیمه

به روز آورده (آگوست 2003)

نظر اجمالی:

        ·صنعت سرمایه گذاری دو طرفه یكی از سریع ترین اجزای رشد كنندة بخش خدمات مالی در طی دهة 1990 بود. از 25 میلیارد دلار در دسامبر 1990 به 426 میلیارد دلار در دسامبر 2001 ، با بیشترین رشد منتج شده از فروش، افزایش یافت.

        · بهرحال، تا دسامبر 2002 سرمایه گذاری صنعت با 2/8 درصد به 391 میلیارد دلار كاهش یافت، كه معمولا بخاطر بی ثباتی بازار در طول سال این اولین باری است از سال 1981 كه سرمایه گذاری در صنعت در مقایسه با سالهای قبل كاهش داشته است.

        · سهم سرمایه گذاری های خارجی (ثابت) در طول دهه 1990 افزایش یافته، افزایش (رشد) از 17 درصد كل دارایی ها در سال 1990 به 34 درصد در سال 2001 . به هر حال، فروش كمتر و نرخ بازخرید بالاتر در سال 2002 بخصوص در سهام سرمایه گذاران خارجی سهم سرمایه گذاری را خارجی 30 درصد كاهش داده است.

        · در دسامبر 2002 ، 75 شركت مدیریت سرمایه گذاری وجود داشت كه در كانادا متصدی بودند (مدیریت می كردند ) ، پایین تر و كمتر از 80 تا ی سال قبل. سهم بازار 10 شركت سرمایه گذاری دو طرفه (از سرمایه ) 7 درصد در بین (فاصله ) سال 1992 تا سال 2002 افزایش یافت، كه در پایان سال 2002 73 درصد كل سرمایه محاسبه شد. این صنعت همچنین شامل 111 شركت دلال مشغول فروش سرمایه گذاری دو طرفه بود. در كل، این صنعت در حدود 000/90 فرد را در سال 2001 استخدام كرده است.

        ·سه نوع اصلی دو طرفه عبارتند از : سرمایه گذاری در بازار پول سرمایه گذاری درآمد ، سرمایه گذاری در سهام در سال 2002، 956 و 1 سرمایه گذاری دو طرفه وجود داشت،‌در كانادا فروخته شدند، كه بر 53 میلیون حساب سهامداران شركت سرمایه گذاری نظارت داشتند.

        · صنعت می تواند بطور كلی به تولید كنندة سرمایه گذرای و توزیع كننده تقسیم می شود، اگر چه بانكها ، اتحادیه های اعتباری و ادارات دولتی در هر دو بخش (جنبه) صنعت درگیر هستند.

        · تولیدكنندگان و توزیع كنندگان از سه دسته و طبقه اصلی دستمزد (حق الزحمه) ، كسب درآمد می كنند: دستمزدهای (حق الزحمه های ) مدیریت (برای مدیریت سرمایه پرداخت می شود)، دستمزدهای (حق الزحمه های ) فروش (برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می شود) و دستمزدهای (حق الزحمه های) خاص (برای هزینه های اداری ویژه و خاص پرداخت می شود).

        · قوانین اوراق بهادار (ایالتی و محلی بر صنعت سرمایه گذاری دو طرفه ناظر است. همچنین وجود دارد، یك خود تنظیمی وسیع (مقررات وسیع) توسط كمیسیون دلالان سرمایه گذاری كانادا IDA ) كمیسیون دلالان سرمایه گذاری دو طرفه كانادا و بازار خدمات قانونی و منظم. یك سازمان غیر انتفاعی و ملی كه مشتركاً به بورس تورنتو (ISX) و IDA تعلق دارد.

مقدمه

صنعت سرمایه گذاری دو طرفه، یكی از سریع ترین اجزای رشد یافته بخش خدمات مالی در دهه 1990 بود، با سرمایه تحت نظر مدیریت، از 25 میلیارد دلار در دسامبر 1990 به 426 میلیارد دلار در دسامبر 2001 بایت افزایش و رشد 1700 درصدی افزایش یافت. بهر حال در دسامبر 2002 ، سرمایه صنعت به 391 میلیارد دلار، پایین تر و كمتر از 2/8 درصد از سال گذشته كاهش یافت. این سرمایه در 1956 سرمایه دو طرفه مختلف و در بیش از 53 میلیون حساب سهامداران شركت سرمایه گذاری گذاشته شدند، اداره می شوند. (ببینید نمودار 1).


نمودار 1 . سرمایه تحت مدیریت و تعداد حسابهای سهامداران شركت سرمایه گذاری

تحلیل گران صنعت، رشد خارق العاده دردهه 1990 را به فاكتورهای مختلف نسبت داده اند. اول، ورود بانكها به بازار سرمایه گذاری دو طرفه، كه اینها محصولات سرمایه گذاری را در بین مشتریان معمولی دارای وجهه ملی كرده اند،‌بخصوص، چون آنها به آسانی توسط شعب بانك توزیع می شوند. دوم ، مسن شدن جمعیت مانند جمعیت انفجار زاد و ولد كه نزدیك می شود به بازنشستگی، تركیب شده با افزایش انتظارات زندگی كه این محبوبیت سرمایه گذاری دو طرفه را بعنوان یك وسیله خصوصی پس انداز كردن سرمایه كافی برای بازنشستگی افزایش داده است. سوم، دهه 1990 ، بطور كلی ، سالهای كمترین نرخ سود و بازارهای با ارزش خالص زیاد بود. كمترین نرخ سود بمعنی كمترین نرخ بازده پس انداز وسایل نقلیه سنتی مثل اسناد و پروانه های سرمایه گذاری گارانتی شده مقایسه می شود با بالاترین نرخ بازده موجود در بازار با ارزش خالص ویژه سرانجام، سرمایه گذاری دو طرفه، مدیریت حرفه ای و تنوع در هزینه كمی پیشنهاد می كند، یك سود ویژه (مزیت ویژه) را برای سرمایه گذاران كوچك.