پرسشنامه سبک های شناختی کلب پرسشنامه سبک های شناختی کلب

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 12 KB

تعداد صفحات : 6

بازدیدها : 204

برچسبها : دانلود پرسشنامه سبکهای شناختی کلب

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه سبک های شناختی کلب

دانلود پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982 - آزمون سنجش سبکهای یادگیری تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال

پرسشنامه سبک های یادگیری - شناختی کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد. نمونه های پژوهش، گزینه های پیشنهادی خود را با توجه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره ۴ تا ۱ رتبه بندی می نمایند. اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کاملا، تاحدی، اندکی و خیلی کم مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره ۴ تا ۱ منظور می گردد. حاصل جمع نمرات این گزینه ها چهار نمره می باشد که بیان گر چهار شیوه یادگیری است. به طوری که اولین گزینه در هر سوال شیوه یادگیری تجربه عینی دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تاملی سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم ساز انتزاعی و چهارمین گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال است.

از تفاضل دو به دوی این شیوه ها یعنی از تفاضل نمرات مفهوم سازی انتزاعی و تجربه عینی و نیز از تفاضل نمرات آزمایشگری فعال و مشاهده تاملی دو نمره به دست می آید. این دو نمره بر روی دو محور مختصات( با توجه به منفی و مثبت بودن نمره حاصل) قرار میگیرد. یک محور عمودی شامل تجربه عینی در بالا و مفهوم سازی انتزاعی در پایین محور و یک محور افقی شامل مشاهده تاملیدر سمت راستو آزمایشگری فعال در سمت چپ قرار می گیرند. این دو محور مختصات چهار ربع را تشکیل می دهند و چهار سبک یادگیری با نام های واگرا، هم گرا، جذب کننده و انطباق یابنده در یکی از ربع ها قرار می گیرند

این پرسشنامه شامل ۱۲ جمله است که برای هر یک از آنها ۴ پاسخ پیشنهاد شده است.پاسخ های پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود ازنمره ۴ تا ۱ به شرح زیر رتبه بندی کنید.

اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما کاملا مطابقت دارد نمره ۴ بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما تا حدی مطابقت دارد نمره ۳ بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما اندکی مطابقت دارد نمره ۲ بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شماخیلی کم مطابقت دارد نمره ۱ بدهید.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 12
تعداد مولفه :4 (تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع :دارد
نوع فایل : ورد wordو قابل ویرایش
تعداد صفحات : 6 صفحه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید