تحقیق سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی جهان

تحقیق سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی جهان
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 7

حجم فایل (به کیلوبایت) : 23

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان

مطالب:

اهداف ILO:
سازمان بهداشت جامعه ملل
اداره رفاه و بارتوانی سازمان ملل U.N.R.R.A
سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) World Health Organization
فعالیت های سازمان بهداشت جهانی
مناطق شش گانه who
یونیسف (U.N.I.C.E.F)
سازمان کشاورزی FAO
مقاصد تشکیل FAO
سازمان بین المللی کار(ILO)
بانک جهانی Word Bank
صلیب سرخ بین المللی IRC))