کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ناصر میرسپاسی ppt

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ناصر میرسپاسی ppt کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ناصر میرسپاسی ppt

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 6901 KB

تعداد صفحات : 207

بازدیدها : 1091

برچسبها : مدیریت استراتژیک منابع انسانی روابط کار میرسپاسی

مبلغ : 34000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تألیف دکتر ناصر میرسپاسی از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب که شامل هفت فصل می باشد، بوده و در 207 اسلاید با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

کتاب "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار" نوشته ی ناصر میرسپاسی، به بررسی مفاهیم و مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار می پردازد. این کتاب به دانشجویان رشته های مدیریت و علوم اجتماعی، مدیران و کارآفرینان در حوزه ی منابع انسانی و روابط کار توصیه می شود.

در این کتاب، نویسنده به تحلیل و بررسی نقش منابع انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها، استراتژی های منابع انسانی، فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، تحلیل شغل و طراحی ساختار سازمانی، مدیریت عملکرد و پاداش، توسعه ی حرفه ای و آموزش و توسعه، مدیریت روابط کار و سازماندهی کارگران و سایر موضوعات مرتبط می پردازد.

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با استفاده از تئوری ها، مدل ها و مطالعات موردی، به خواننده کمک می کند تا درک عمیقی از نقش و اهمیت منابع انسانی در سازمان ها و روابط کار پیدا کند. همچنین، این کتاب به خواننده کمک می کند تا استراتژی ها و روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در سازمان خود به کار بگیرد و بهبود عملکرد سازمان را تحقق بخشد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات

روند تاریخی مدیریت منابع انسانی و جهانی سازی

جهانی سازی و تحولات آن

نگاهی به تحولات نیروی انسانی در ایران

سیر تحول مدیریت و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی

تئوری کلاسیک و مدل ماشینی سازمان

تئوری نئو کلاسیک و مدلهای انسانی سازمان

رویکرد سیستمی

ریشه تفکر سیستمی

نگرش اقتضائی

عوامل مهم در نگرش اقتضایی

ساختار سازمانی و منابع انسانی

سازماندهی و مدیریت بر مبنای اصول

مدیریت راهبردی(استراتژیک) و مکاتب آن

مکاتب تجویزی

مکاتب توصیفی

نگرش اقتضایی در انتخاب مکتب مناسب

مدیریت راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی

نگرش اقتضایی در انتخاب مکتب مناسب

محیط درون سازمان

ارتباط نوع مدیریت منابع انسانی و مراحل عمر سازمان

فرهنگ سازمانی در روند جهانی سازی

مراحل طراحی استراتژیک منابع انسانی

مقایسه روش طرح ریزی تحلیلی و قابل انعطاف

طرح ریزی دو طرفه

استراتژیهای منابع انسانی

ساختار سازمانی

ساختار رسمی و استراتژی

فصل دوم: نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت

تئوریهای جبران خدمت : (حقوق و مزایا)

تئوریهای کلان

مزد اجتماعی

تئوریهای کنترل مزد

توجیه نئو کلاسیک

تئوریهای خرد

تئوریهای خرد خرد

تعریف استراتژی جبران خدمت

فصل سوم: نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی

مقدمه

طرح ریزی منابع انسانی

پیش بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی

روش های پیش بینی تقاضا

روش تجزیه و تحلیل جابه جایی های داخلی

روش استفاده از جدول جایگزینی

روش احتمالی

ارزیابی عملکرد طرح

مراحل ارزیابی و کنترل

مدیریت امور استخدامی

کارمندیابی

منابع تأمین نیروی انسانی سازمان

محاسن منابع داخلی/ معایب منابع خارجی

معایب استفاده از منابع داخلی / محاسن استفاده از منابع خارجی

استراتژی انتخاب یا گزینش

مراحل انتخاب

مصاحبه استخدامی

محاسن استفاده از آزمون ها و مصاحبه های استخدامی

انتقادات آزمون ها و مصاحبه ها

آموزش مقدماتی ورود به سازمان

انتخاب و انتصاب با نگرش جهانی سازی

توصیه هایی برای اعزام مدیران به کشورهای دیگر

فصل چهارم: نظام بهسازی منابع انسانی

مقدمه

محیط درون سازمانی

مدیریت عملکرد

محاسن اعمال مدیریت عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد

نظریه های ارزیابی عملکرد

نظریه ارزیابی مستقیم عملکرد

نظریه ارزیابی مشخصات فردی

نظریه ارزیابی فرایند (یا نحوه انجام کار)

روش های متداول ارزیابی

روش درجه بندی ترتیبی

روش مقایسه فرد به فرد

روش مقیاسی

روش توزیع اجباری

روش انتخاب اجباری

روش فرم چک لیست ارزیابی

روش وقایع حساس

فصل پنجم: نظام نگهداری منابع انسانی

مقدمه

فرآیند نظام نگهداری منابع انسانی

ایمنی، بهداشت و تربیت بدنی

روشهای متداول امور ایمنی و بهداشت صنعتی

ایمنی محیط کار

روش هایی که تأکید آنها بر حفظ سلامت کارکنان است

ارگونومی

روش های بیومکانیکی

روش مهندسی سیستم ها

روش های اکتشافی در قلمرو مسائل بهداشت و ایمنی

اپیدمولوژی

روش رفتاری

سه جنبه عمده که در مدیریت ایمنی مطرح است

عللی که به شرایط مکانیکی، فیزیکی، جوی و نظیر اینها مربوط می شود

عللی که به رفتار و عمل کارکنان مربوط می شود

اندازه گیری سوانح و محاسبه ی ضریب مایعات

روش های پیشگیری

ایمنی کارکنان از راه دور

بهداشت و درمان

معاینات پزشکی

خدمات درمانی

تربیت بدنی

بیمه و بازنشستگی

بیمه بیکاری

بازخرید

بازنشستگی

طرح های صندوق بازنشستگی

نرخ حقوق بازنشستگی

خدمات رفاهی

برنامه های رفاهی

طبقه بندی خدمات و اقدامات رفاهی

اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگه داری منابع انسانی

فصل ششم: نظام کاربردی منابع انسانی

مدیران عملیاتی و مدیران استراتژیک

سه زمینه حایز اهمیت در حوزه تصمیمات استراتژیک مرتبط با کاربرد منابع انسانی

دانش بکارگیری منابع انسانی

مدیریت و رهبری از دیدگاه مدیریت استراتژیک

تعریف رهبری

تعریف رهبری استراتژیک

نظریه های رهبری عملیاتی

نظریه خصوصیات شخصی

نظریه رفتاری

نظریه موقعیت رهبری شوندگان

نظریه اقتضایی

ویژگی های رهبر موفق

رهبری جذبه ای یا کاریزماتیک

اساس شرایط رهبری

چهار سبک رهبری

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر

رهبری اثر بخش

سبک رهبری اثر بخش در شرایط تغییر و تحول

ارتباطات

فرایند ارتباطات

انواع شبکه های ارتباطی

محاسن ارتباطات غیر رسمی

معایب ارتباطات غیر رسمی

انگیزش

نظریه های انگیزش

نظریه های محتوایی

نظریه های فرآیندی

فرهنگ و انگیزه با نگرشی بر روند جهانی سازی

جابه جایی، ترک کار و انضباط کار

ترفیع

موانع عمده اجرای طرح های ترفیعا تی

انتقال

علت انتقال

انتقال موقت

انتقال دائم

بر کناری از کار و عودت به کار

از جمله موارد برکناری اجباری

از جمله موارد عمده برکناری اختیاری

ضوابطی که در برکناری و یا تعیین اولویت برای عودت به کار در نظر گرفته می شود

انضباط

اقدامات لازم در کمیته انضباطی

فصل هفتم: نظام نظام روابط کار

فرایند تنظیم روابط کار

تنظیم مقررات عمومی

تنظیم روابط فردی کار

ویژگی های قرارداد کار

تنظیم روابط جمعی کار

مذاکرات دسته جمعی

ویژگیهایی که برای مذاکرات دسته جمعی قائل شده اند

تفاوتهای بین مذاکرات انفرادی و مذاکرات دسته جمعی

حوزه توافق در مذاکرات دسته جمعی

اعتصاب

قراردادهای دسته جمعی

چگونگی مشارکت کارگران در تصمیم گیری داخل کارگاه

هدفهای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

شیوه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

زمینه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید