پایان نامه انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

پایان نامه انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی پایان نامه انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 177 KB

تعداد صفحات : 59

بازدیدها : 940

برچسبها : انزوای اجتماعی

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

پایان نامه و پروژه پایانی بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی و عوامل مرتبط با آن

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

انزوای اجتماعی

تعریف نظری: منظور احساس تنهایی و عاطفی و اجتماعی است. فردی دچار تنهایی عاطفی است که از روابط و وابستگی های شخصی خود با دیگران ناراضی باشد و کسی را ندارد که برای مهرورزی به او تکیه کند.تنهایی اجتماعی در نتیجه احساس عدم عضویت در یک گروه و نداشتن فعالیت های مشترک با دیگران ایجاد می شود.

تعریف عملیاتی

روابط: این شاخص میزان روابط فکری و عاطفی فرد را با اعضای خانواده، همسایگان، اقوام و خویشان را می سنجد.
اعتماد: بیانگر سوءظن فرد نسبت به اطرافیان(خانواده، فامیل، دوستان، همسایگان و ...) و سایر افراد جامعه می باشد.
احساس ناامنی: احساس ناامنی و ترس بر وضعیتی دلالت دارد، که در آن افراد با محیط تهدید کننده مواجه هستند.
ناامیدی: : این احساس آینده ای ناامید کننده را ترسیم می کند و احساس منفی افراد نسبت به آینده را نشان می دهد.

مقدمه
بررسی موضوع انزوای اجتماعی حداقل در یک قرن گذشته نشان می دهد که این مفهوم به چند گرایش عمده در جامعه شناسی از جمله دیدگاه مارکسیستی و مفهوم از خود بیگانگی، مکتب کنش متقابل و مکتب شیکاگو مرتبط است.. از دیدگاه سیمن انزوای اجتماعی واقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعلق و انفصال کامل را با ارزش های مرسوم جامعه احساس می کند. جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه در حال گذار، شرایط ویژه ای را تجربه می کند، شرایطی که در حالتی بینابین از پایداری و ناپایداری قرار دارد. شاید مهم ترین مسئله ای که در تحلیل پدیده های اجتماعی در چنین جامعه ای باید در نظر گرفت این واقعیت است که ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار که به واسطه ضرورت های تاریخی درگیر روابط مدرن با پیرامون خود است با مجموعه ای از بحران های دوره گذار و مسائل مربوط به جوامع مدرن به طور هم زمان دست به گریبان است. مسائلی که غفلت از هر کدام این جامعه را تا حد زیادی در معرض آسیب های ناشی از آنومی اجتماعی قرار می دهد؛ شاید یکی از مسائل مهمی که درباره گرفتاری های اجتماعی در ایران امروز به چشم می آید میزان انزوای اجتماعی و گسستگی حاصل از آن است که به لحاظ ذهنی در انسان ایرانی احساس بی پناهی مضاعف و عدم امنیت و اعتماد و از این طریق ایجاد احساس محرومیت و عدم رضایتمندی از زندگی را تولید می نماید؛ چنان چه می دانیم یکی از مهم ترین مشکلات در جوامع در حال توسعه عدم وجود توافق عمومی درباره اهداف اصلی جامعه و گسست و تعارض ذهنی و نظری کنش گران عمده اجتماعی درباره دورنمای نهایی و اهداف عمومی آن جامعه است؛ این در حالی است که بر اساس اعتقاد محققان و نظریه پردازان اجتماعی در جوامع کنونی، صرفا در بستر روابط شبکه تعاملات درون گروهی است که افراد فرایند اجتماعی شدن و پیوستگی ارگانیگ را طی می کنند. در همین فضا است که ارزش ها و هنجارها درونی می شوند و الگوهای رفتار جمعی نهادینه می شوند و تجمیع هویت های متکثر تسهیل می گردد. در این میان جامعه ایلام که از محرومیت رنج می برد از مسئله انزوای اجتماعی مستثنی نیست؛ لذا می توان گفت که قشر آسیب پذیر جامعه بیشتر در معرض انزوای اجتماعی قرار می گیرد.

اهداف پژوهش
1-4-1-هدف اصلی

شناخت میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت بهزیستی و عوامل مرتبط با آن

1-4-2- اهداف فرعی

شناخت میزان روابط اجتماعی در بین زنان تحت حمایت بهزیستی
شناخت مقایسه میزان اعتماد اجتماعی در بین زنان تحت حمایت بهزیستی
شناخت مقایسه احساس ناامنی در بین زنان تحت حمایت بهزیستی
شناخت مقایسه میزان میان احساس ناامیدی در بین زنان تحت حمایت بهزیستی

1-5-سؤالات پژوهش

میزان روابط اجتماعی زنان تحت حمایت بهزیستی چه اندازه است؟
میزان اعتماد اجتماعی زنان تحت حمایت بهزیستی چه اندازه است؟
میزان احساس ناامنی زنان تحت حمایت بهزیستی چه اندازه است؟
میزان احساس نا امیدی زنان تحت حمایت بهزیستی چه اندازه است؟

**********************************

فهرست مطالب

فصل اول مقدمات و کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالات پژوهش

فصل دوم پیشینه تاریخی

پیشینه خارجی پژوهش

پیشینه داخلی پژوهش

بررسی تحقیقات پیشین

فصل سوم چارچوب نظری پژوهش

نظریه پردازان

چارچوب نظری مورد استفاده

مدل پژوهش

فرضیات پژوهش

فصل چهارم روش شناسی پژوهش

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

پایایی و روایی داده ها

جداول

نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید